پیشرفت کن

تاثیر همدلی در زندگی

تاثر همدلی چیست؛ اگر لحظه‌ای خود را به‌جای فرد مقابل تجسم کنیم به درک بهتری از مسئله خواهیم رسید. با تصور خود در چنین شرایطی متوجه خواهیم شد که تنها چیزی‌که در این موقعیت از آن نفرت داریم شنیدن توصیه و تسکین‌های دیگران است. مسئله بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که وقتی کسی مشکلی دارد و در حال رنجیدن است نیاز به همدلی و همدردی دارد نه راه حل.  توانایی درک احساسات و دیدگاه‌های دیگران و استفاده از این دانسته‌ها برای مدیریت رفتارمان تعریف می‌شود. در رمان جان استینبک تحت عنوان “شرق ادن” او به مسئله همدلی اشاره می‌کند و می‌نویسد:

تنها هنگامی مردم را می‌فهمی که آن‌ها را در وجود خودت احساس کنی.

تاثیر همدلی برای خود و دیگران

همدردی احساس دلسوزی یا ترحم برای فرد دیگری است، در حالی که همدلی یعنی دیگران را در موقعیت خودشان ببینیم و درک کنیم. همدلی در تیم تحریریه اخبار پزشکی امروز اصل هدایت است، و من معتقدم به همین منظور است که بهترین مطالب ما تولید می‌شود. البته ما بخاطر دقت و بی عیبی به خودمان می‌بالیم، به همین علت است که چندین تحریریه‌ای قوی داریم. در واقع ما در بهزی افرادی هستیم که دیگر افراد را با اطلاعاتی در مورد سلامتی و تندرستیشان مجهز می‌کنیم. پس سعی می‌کنیم که تاثیر همدلی خود را روی بخش فراوانی از جامعه بگذاریم

اما شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر همدلی را در یک خانواده دید، خانواده مهم‌ترین جایی است که ما در آن و برای آن زندگی می‌کنید. اگر افراد یک خانواده باهم همدلی کاملی داشته باشند می‌توانند به خوبی یکدیگر را درک کنند و از سخت‌ترین مشکلات به راحتی بگذرند.

مطالب مرتبط
منبع
medicalnewstoday
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

بستن
بستن